Cách sử dụng hàm If, Importrange, ArrayFormula trong Google Sheets

Cách sử dụng hàm If, Importrange, ArrayFormula trong Google Sheets

Mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng các hàm If, Importrange, ArrayFormula trong Google Sheets để so sánh 2 cột hoặc trang tính.

So sánh hai ô trong Google Sheets

Đối với ví dụ đầu tiên này, bạn sẽ cần một cột trợ giúp để nhập công thức vào hàng đầu tiên của dữ liệu để so sánh:

=A2=B2

Nếu các ô khớp nhau, bạn sẽ thấy giá trị TRUE, nếu không sẽ là FALSE. Để kiểm tra tất cả các ô trong một cột, hãy sao chép công thức đơn giản này xuống các hàng khác.

Trong trường hợp cần so sánh các cột từ các tệp khác nhau, bạn chỉ cần sử dụng hàm IMPORTRANGE:

=A2=IMPORTRANGE(“spreadsheet_url”,”Sheet1!A2″)

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng hàm SPARKLINE để tạo biểu đồ trong ô

So sánh hai danh sách để tìm các điểm trùng khớp và khác biệt

Giải pháp đơn giản nhất cho ví dụ này là sử dụng hàm IF. Bạn sẽ có thể đặt trạng thái chính xác cho các ô giống nhau và khác nhau :

=IF(A2=B2,”Match”,”Differ”)

Cách sử dụng hàm If, Importrange, ArrayFormula trong Google Sheets-1

Nếu dữ liệu của bạn được viết hoa viết thường khác nhau và bạn cần phần biệt chúng, hãy sử dụng công thức bên dưới.

=IF(EXACT(A2,B2),”Match”,”Differ”)

Trong đó hàm EXACT xem xét trường hợp viết hoa viết thường và tìm kiếm các thông tin nhận dạng hoàn chỉnh.

Nếu bạn cần xác định các hàng có ô trùng lặp, hãy sử dụng công thức sau:

=IF(A2=B2,”Match”,””)

Để chỉ đánh dấu các hàng có bản ghi duy nhất giữa các ô trong hai cột, hãy sử dụng công thức này:

=IF(A2=B2,””,”Differ”)

So sánh hai cột trong Google Sheets

Bạn không thíc kéo công thức xuống từng hàng? Không sao, chúng ta sẽ dùng công thức mảng. Đầu tiên, bạn cần tạo công thức mảng IF trong ô đầu tiên trong cột trợ giúp.

=ArrayFormula(IF(A2:A=C2:C,””,”Differ”))

Công thức IF này ghép nối mỗi ô của cột A với cùng một hàng trong cột C để đánh dấu những vị trí khác biệt. Điều thú vị về công thức mảng này là nó tự động đánh dấu từng hàng cùng một lúc.

Cách sử dụng hàm If, Importrange, ArrayFormula trong Google Sheets-2

Trong trường hợp bạn muốn đặt tên cho các hàng có các ô giống nhau, hãy điền vào đối số thứ hai của công thức thay vì đối số thứ ba:

=ArrayFormula(IF(A2:A=C2:C,”Match”,””))

So sánh hai Trang tính Google để tìm sự khác biệt

Thông thường, bạn cần so sánh hai cột trong Google Sheets nằm trong một bảng tính lớn. Hoặc chúng có thể là các trang tính hoàn toàn khác nhau như báo cáo, bảng giá, ca làm việc mỗi tháng,… Với những trường hợp này, rõ ràng, bạn không đủ khả năng tạo cột trợ giúp hoặc có thể khá khó quản lý chúng.

Nếu đang phải đối mặt với khó khăn này, đừng lo lắng, bạn vẫn có thể đánh dấu sự khác biệt giữa các trang tính khác nhau

Dưới đây là hai bảng tính với các sản phẩm và giá của chúng. Chúng ta sẽ định vị tất cả các ô có nội dung khác nhau giữa các bảng này

Cách sử dụng hàm If, Importrange, ArrayFormula trong Google Sheets-3

Hãy bắt đầu với việc tạo một trang tính mới và nhập công thức bên dưới vào ô A1:

=IF(Sheet1!A1<>Sheet2!A1,Sheet1!A1&” | “&Sheet2!A1,””)

Lưu ý, bạn chọn phạm vi bằng kích thước của bảng lớn nhất. Sau đó, bạn sẽ chỉ thấy những ô khác nhau về nội dung. Công thức cũng sẽ kéo các bản ghi từ cả hai bảng và phân tách chúng bằng một ký tự bạn nhập vào công thức:

Cách sử dụng hàm If, Importrange, ArrayFormula trong Google Sheets-4

Nếu các trang tính để so sánh nằm trong các tệp khác nhau, một lần nữa, chỉ cần kết hợp hàm IMPORTRANGE :

=IF(Sheet1!A1<>IMPORTRANGE(“2nd_spreadsheet_url”,”Sheet1!A1″),Sheet1!A1&” | “&IMPORTRANGE(“2nd_spreadsheet_url”,”Sheet1!A1″),””)

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Sell code game, Code game bài 68 , Bán code game đánh bài, Bán mã nguồn game đánh bài, Bán code game, Bán code giá rẻ, Sell source code game đánh bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *