Cách sử dụng hàm Iserror, Vlookup, Countif và Index trong Google Sheet

Cách sử dụng hàm Iserror, Vlookup, Countif và Index trong Google Sheet

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm Iserror, Vlookup, Countif và Index trong Google Sheet để so sánh và tìm nạp dữ liệu bị thiếu.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm If, Importrange, ArrayFormula trong Google Sheets

Tìm dữ liệu bị thiếu

Sử dụng hàm ISERROR và VLOOKUP 

Hãy tưởng tượng bạn có hai danh sách sản phẩm (trong ví dụ bên dưới là cột A và B, nhưng chúng có thể đơn giản nằm trên các trang tính khác nhau). Bạn cần tìm những thứ được trình bày trong danh sách đầu tiên nhưng không phải trong danh sách thứ hai. Công thức ISERROR này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

=ISERROR (VLOOKUP (A2,$B:$B,1,0))

Công thức hoạt động như sau:

  • VLOOKUP tìm kiếm sản phẩm từ A2 trong danh sách thứ hai.
  • Nếu nó ở đó, hàm trả về tên sản phẩm. Hoặc nếu không, bạn sẽ gặp lỗi # N / A nghĩa là không tìm thấy giá trị trong cột B.
  • ISERROR kiểm tra hàm VLOOKUP trả về và hiển thị cho bạn TRUE nếu đó là giá trị và FALSE nếu đó là lỗi.
  • Do đó, các ô có FALSE là những gì bạn đang tìm kiếm. Sao chép công thức sang các ô khác để kiểm tra từng sản phẩm từ danh sách đầu tiên:

Cách sử dụng hàm Iserror, Vlookup, Countif và Index trong Google Sheet-1

Nếu các cột của bạn nằm trong các trang tính khác nhau, công thức của bạn sẽ tham chiếu đến một trong số chúng:

=ISERROR (VLOOKUP (A2,Sheet2!$B:$B,1,0))

Bạn có thể sử dụng công thức mảng để tự động điền vào tất cả các ô với kết quả:

=ArrayFormula (ISERROR (VLOOKUP (A2:A10,$B:$B,1,0)))

Sử dụng hàm IF và COUNTIF 

Một giải pháp thông minh khác mà bạn có thể thứ là đếm tất cả các lần xuất hiện của sản phẩm từ A2 trong cột B:

=IF(COUNTIF($B:$B, $A2)=0, “Not found”, “”)

Nếu hoàn toàn không có gì để đếm, hàm IF sẽ đánh dấu các ô bằng Not found . Các ô khác sẽ vẫn trống:

Cách sử dụng hàm Iserror, Vlookup, Countif và Index trong Google Sheet-2

Sử dụng hàm IF, ISERROR và MATCH 

Ở đâu có VLOOKUP, ở đó có MATCH. Bạn biết điều đó, phải không?

Đây là công thức để so khớp các sản phẩm thay vì đếm:

=IF (ISERROR (MATCH($A2,$B:$B,0)), “Not found”, “”)

Vui lòng chỉ định phạm vi chính xác của cột thứ hai nếu giá trị cột C không thay đổi:

=IF (ISERROR (MATCH ($A2,$B2:$B28,0)), “Not found”, “”)

Tìm nạp dữ liệu bị thiếu trong Google Sheet

Sử dụng hàm Index

Nhiệm vụ của bạn có thể phức tạp hơn một chút: bạn có thể cần lấy tất cả thông tin còn thiếu cho các bản ghi chung cho cả hai bảng, ví dụ như cập nhật giá cả. Nếu vậy, bạn sẽ cần đặt hàm MATCH ben trong INDEX :

=INDEX ($E:$E, MATCH ($A2,$D:$D,0))

Công thức so sánh dữ liệu trong cột A với trái cây trong cột D. Đối với mọi thứ tìm thấy, nó kéo giá từ cột E sang cột B.

Tìm nạp dữ liệu bị thiếu trong Google Sheet

Sử dụng hàm Vlookup

Như bạn có thể đoán, một ví dụ khác sẽ sử dụng hàm VLOOKUP của Google Sheets mà chúng ta đã vô cùng quen thuộc.

Để tham chiếu công thức Vlookup của bạn đến một trang tính khác trong cùng một bảng tính, hãy đặt tên bảng tính theo sau là dấu chấm than (!) Trước tham chiếu phạm vi. Ví dụ:

=VLOOKUP (A2, Sheet4!$A$2:$B$7, 2, false)

Công thức sẽ tìm kiếm giá trị trong A2 trong phạm vi A2: A7 trên Trang tính 4 và trả về giá trị khớp từ cột B ( cột thứ 2 trong phạm vi ).

Nếu tên trang tính bao gồm dấu cách hoặc các ký tự không phải chữ cái, hãy đảm bảo đặt nó trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

=VLOOKUP (A2, ‘Lookup table’!$A$2:$B$7, 2, false)

Tìm nạp dữ liệu bị thiếu trong Google Sheet-1

Thay vì nhập tham chiếu đến một trang tính khác theo cách thủ công, bạn có thể yêu cầu Google Sheets tự động chèn nó cho bạn. Đối với điều này, hãy bắt đầu nhập công thức Vlookup của bạn và khi nói đến đối số phạm vi, hãy chuyển sang trang tính tra cứu và chọn phạm vi bằng chuột.

Thao tác này sẽ thêm một tham chiếu phạm vi vào công thức và bạn sẽ chỉ phải thay đổi tham chiếu tương đối (mặc định) thành tham chiếu tuyệt đối. Hãy nhập dấu $ trước ký tự cột và số hàng hoặc chọn tham chiếu và nhấn F4 để chuyển đổi giữa các loại tham chiếu khác nhau.

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Sell code game, Code game bài 68 , Bán code game đánh bài, Bán mã nguồn game đánh bài, Bán code game, Bán code giá rẻ, Sell source code game đánh bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *