Cách xoá cache từng trang web khác nhau trên Chrome

Cách xoá cache từng trang web khác nhau trên Chrome

Chỉ với một thủ thuật nhỏ bạn có thể xoá cache hay cookies từng trang trên Chrome dễ dàng. Cùng theo dõi bài viết để được hướng dẫn nhé.

Trình duyệt Chrome cho phép bạn quản lý quyền hạn cho từng trang cũng như danh sách các cookies, cache cho từng trang. Nhờ vậy, bạn có thể xoá cookies hay dữ liệu cho từng website dễ dàng khi cần thay vì xoá tất cả. Cách làm như sau:

  • Vào trang chrome://settings/content/all từ thanh trình duyệt.
  • Tìm đến trang bạn cần xoá cookies hay cache. Ở đây mình muốn tìm các trang chiếm dữ liệu lớn trong máy nên mình chọn phần Sort by là Data stored.
  • Bấm vào dấu ba chấm bên cạnh trang > chọn Clear Data.

Cách xoá cache từng trang web khác nhau trên Chrome-1

Dữ liệu của trang sẽ được xoá hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *