Hướng dẫn cách gửi lộ trình di chuyển trên Google Maps

Hướng dẫn cách gửi lộ trình di chuyển trên Google Maps

Bạn đã biết cách chia sẻ, gửi lộ trình di chuyển trên Google Maps cho người thân và bạn bè chưa? ThuThuatGuGo sẽ hướng dẫn cách cho bạn.

Bước 1: Tại ứng dụng Google Maps bạn nhập điểm đến và điểm đi để hình thành chuyến đi. Khi hiển thị đường đi, nhấn nút Bắt đầu.

Hướng dẫn cách gửi lộ trình di chuyển trên Google Maps 1

Bước 2: Hiển thị đường đi chi tiết nhấn vào biểu tượng gạch ngang bên dưới để mở thêm tùy chọn. Tại đây người dùng nhấn vào phần Chia sẻ tiến trình chuyến đi.

Hướng dẫn cách gửi lộ trình di chuyển trên Google Maps 2

Bước 3: Chúng ta lựa chọn người dùng muốn chia sẻ chuyến đi, hoặc sử dụng các ứng dụng bên dưới để chia sẻ. Chờ quá trình tạo hành trình chuyến đi trên ứng dụng. Khi bạn di chuyển tới vị trí cần đến, hành trình chuyến đi sẽ được chia sẻ tới người đã gửi, hoặc trên ứng dụng bên thứ 3.

Hướng dẫn cách gửi lộ trình di chuyển trên Google Maps 3

Như vậy với tính năng mới này trên Google Maps, chúng ta có thể chia sẻ vị trí tới bất kỳ ai hoặc tới ứng dụng cài đặt trên thiết bị. Khi tới vị trí cần đến, hành trình chuyến đi sẽ được chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *