Hướng dẫn cách tạo/chèn checklist trong Google Docs

Hướng dẫn cách tạo/chèn checklist trong Google Docs

Bài viết này ThuThuatGuGo sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tạo/chèn checklist trên Google Docs và Google Slides qua hình ảnh chi tiết nhất.

Bước 1: Chúng ta mở tải liệu cần chèn checklist rồi nhấn vào biểu tượng Bulleted List rồi chọn danh sách kiểu checbox như dưới đây.

Hướng dẫn cách tạo/chèn checklist trong Google Docs 1

Bước 2: Lúc này hiển thị ô checkbox như hình dưới đây. Bây giờ chúng ta nhập nội dung trong danh sách khảo sát, nhấn Enter sau mỗi lựa chọn trong danh sách. Khi đó từng lựa chọn sẽ đều xuất hiện ô checkbox tự động mà bạn không cần phải nhập lại lần nữa.

Hướng dẫn cách tạo/chèn checklist trong Google Docs 2

Bước 3: Sau khi nhập tất cả các phương án lựa chọn, nếu muốn tích chọn vào câu trả lời của bạn thì chúng ta click đúp vào ô checkbox để lựa chọn rồi nhấn chuột phải, hiển thị bảng chọn ký tự, nhấn vào biểu tượng dấu tích.

Hướng dẫn cách tạo/chèn checklist trong Google Docs 3

Kết quả hiển thị lựa chọn được đánh dấu như dưới đây.

Hướng dẫn cách tạo/chèn checklist trong Google Docs 4

Mặc dù để tạo bảng khảo sát thì sẽ chọn Google Forms, nhưng nếu chúng ta chỉ tạo bảng đơn giản thì có thể sử dụng luôn cách tạo checklist trên Google Docs cũng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *