Hướng dẫn tạo danh sách phát Youtube với Google Sheets

Hướng dẫn tạo danh sách phát Youtube với Google Sheets

Với danh sách phát Youtube được tạo trong Google Sheets này, bạn có thể chia sẻ với mọi người trên WhatsApp, Twitter hoặc bản tin email.

Xem thêm: Sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh dữ liệu trong Google Sheet

Danh sách phát đơn giản này chỉ có 3 cột.

  • Trong cột A, bạn sẽ dán URL (liên kết) của video YouTube (một video trên mỗi ô, bắt đầu bằng Ô A3).
  • Khi bạn dán các liên kết video vào ô A, cột B được điền ID video.
  • Cột C sẽ bao gồm hình thu nhỏ video. Điều này để giúp bạn kiểm tra kỹ xem URL của video có thực sự trỏ đến video dự định hay không.
  • Sau khi bạn viết xong URL của video, hãy chuyển đến ô A1 ( như hình minh họa ở trên ) và bạn sẽ tìm thấy một liên kết đến danh sách phát YouTube của bạn đã sẵn sàng để chia sẻ với mọi người. Nếu bạn thêm hoặc xóa video khỏi cột A, liên kết danh sách phát sẽ được cập nhật tự động.

Hướng dẫn tạo danh sách phát Youtube với Google Sheets

Danh sách phát Youtube trong Google Sheets hoạt động như thế nào?

1. Sau khi bạn dán URL video vào cột A, công thức REGEXTRACT sẽ sử dụng biểu thức chính quy sau để trích xuất ID của video YouTube sang cột B.

=REGEXEXTRACT (A3, “youtu(?:.*\/v\/|.*v\=|\.be\/|.*?embed\/)([A-Za-z0-9_\-]{11})”)

2. Sử dụng công thức IMAGE để tạo video thumbnail cho Video Youtube trong cột C
=IMAGE (“https://i3.ytimg.com/vi/”&B3&”/hqdefault.jpg”, 4, 80, 120)

3. Tạo liên kết đến danh sách phát ở ô A1 với hàm HYPERLINK () tạo liên kết trực tiếp và hàm JOIN () để nối các ID với nhau.

=HYPERLINK (“https://www.youtube.com/watch_videos?video_ids=”&join(“,”,B3:B);”Link”)

4. Tiếp theo, bạn có thể chia sẻ trang tính của Google với những người khác và cộng tác cùng nhau để tạo danh sách phát trên YouTube. Danh sách phát Youtube được tạo theo cách này sẽ hoạt động ngay lập tức, không liên kết trực tiếp đến tài khoản Google của bạn.

Hy vọng với hướng dẫn này, bạn đã biết cách tạo một danh sách phát Youtube đơn giản trong Google Sheets, cũng như biết thêm một số trường hợp ứng dụng thực tế của các hàm các hàm REGEXTRACT, IMAGE, HYPERLINK, và JOIN. 

Chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Sell code game, Code game bài 68 , Bán code game đánh bài, Bán mã nguồn game đánh bài, Bán code game, Bán code giá rẻ, Sell source code game đánh bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *