Sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh dữ liệu trong Google Sheets

Sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh dữ liệu trong Google Sheets

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh dữ liệu trong Google Sheets.

Có một cách tiêu chuẩn khác mà Google cung cấp cho bạn để so sánh dữ liệu – bằng cách tô màu các kết quả phù hợp và khác biệt thông qua định dạng có điều kiện.

Phương pháp này làm cho tất cả các bản ghi bạn đang tìm kiếm nổi bật ngay lập tức. Công việc của bạn ở đây là tạo một quy tắc với một công thức và áp dụng nó cho một phạm vi dữ liệu chính xác.

Xem thêm: Cách sử dụng hàm Iserror, Vlookup, Countif và Index trong Google Sheet

Đánh dấu các mục trùng lặp trong hai cột hoặc trang tính khác nhau

Hãy so sánh hai cột trong Google Sheets để tìm các kết quả phù hợp và chỉ tô màu những ô trong cột A đối sánh với các ô trong cùng một hàng trong cột C:

  • Chọn phạm vi có bản ghi để tô màu (A2: A10 đối với tôi).
  • Đi tới Format > Conditional formatting có điều kiện trong menu bảng tính.
  • Nhập một công thức đơn giản cho quy tắc: =A2=C2
  • Chọn màu để đánh dấu các ô.

Đánh dấu các mục trùng lặp trong hai cột trong Google Trang tính.

Sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh dữ liệu trong Google Sheets-1

Nếu các cột của bạn thay đổi kích thước liên tục và bạn muốn quy tắc xem xét tất cả các mục nhập mới, hãy áp dụng quy tắc đó cho toàn bộ cột (A2: A, giả sử dữ liệu để so sánh bắt đầu từ A2) và sửa đổi công thức như sau:

=AND (A2=C2, ISBLANK(A2)=FALSE)

Thao tác này sẽ xử lý toàn bộ các cột và bỏ qua các ô trống.

Lưu ý, để so sánh dữ liệu từ hai trang tính khác nhau, bạn sẽ phải thực hiện các điều chỉnh khác đối với công thức. Bạn thấy đấy, định dạng có điều kiện trong Google sheets không hỗ trợ tham chiếu trang tính chéo. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập các trang tính khác một cách gián tiếp:

=A2=INDIRECT(“Sheet2!C2:C”)

Trong trường hợp này, hãy đảm bảo chỉ định phạm vi áp dụng quy tắc cho A2: A10.

So sánh hai trang tính và cột của Google Sheets để tìm điểm khác biệt

Để đánh dấu các bản ghi không khớp với các ô trên cùng một hàng trong một cột khác, thao tác thực hiện giống như các bước trên. Bạn cần chọn phạm vi và tạo quy tắc định dạng có điều kiện. Tuy nhiên, công thức ở đây khác một chút:

=A2<>C2

Sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh dữ liệu trong Google Sheets-2

Một lần nữa, hãy sửa đổi công thức để làm cho quy tắc động (có xem xét tất cả các giá trị mới được thêm vào trong các cột này):

=AND(A2=C2,ISBLANK(A2)=FALSE)

Và sử dụng tham chiếu gián tiếp đến một trang tính khác nếu cột để so sánh ở đó:

=A2<>INDIRECT(“Sheet1!C2:C”)

Đừng quên chỉ định phạm vi áp dụng quy tắc cho A2: A10.

So sánh hai danh sách có nội dung phân tán

Tất nhiên, nhiều khả năng các bản ghi giống nhau trong các cột của bạn sẽ bị phân tán. Giá trị trong A2 trong một cột sẽ không nhất thiết nằm trên hàng thứ hai của cột khác. Trên thực tế, nó có thể xuất hiện muộn hơn nhiều. Rõ ràng, điều này đòi hỏi một phương pháp tìm kiếm các mục khác.

Ví dụ 1. So sánh hai cột trong Google Sheets và đánh dấu sự khác biệt (duy nhất)

Để đánh dấu các giá trị duy nhất trong mỗi danh sách, bạn cần tạo hai quy tắc định dạng có điều kiện cho mỗi cột.

  • Cột màu A: =COUNTIF($C$2:$C$9,$A2)=0
  • Cột màu C: =COUNTIF($A$2:$A$10,$C2)=0

Sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh dữ liệu trong Google Sheets-3

Ví dụ 2. Tìm và đánh dấu các mục trùng lặp trong hai cột trong Google Sheets

Bạn có thể tô màu các giá trị chung sau khi sửa đổi một chút trong cả hai công thức từ ví dụ trước. Chỉ cần làm cho công thức đếm mọi thứ lớn hơn 0.

  • Công thức cho cột A: =COUNTIF($C$2:$C$9,$A2)>0
  • Công thức cho cột C:=COUNTIF($A$2:$A$10,$C2)>0

Đánh dấu các giá trị xuất hiện trong cả hai cột.

Sử dụng định dạng có điều kiện để so sánh dữ liệu trong Google Sheets-4

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được thêm một số cách thú vị để làm việc với tệp dữ liệu khổng lồ của mình. 

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Sell code game, Code game bài 68 , Bán code game đánh bài, Bán mã nguồn game đánh bài, Bán code game, Bán code giá rẻ, Sell source code game đánh bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *